Terug naar nieuwsoverzicht
Geplaatst op: 21-9-2018 om 13:16:00

MOV Nieuwe Stijl
Nieuws: Het werk gaat door. En wel aan twee fronten! Zoals u weet vinden wij dat de tijd gekomen is dat de mensen ter plekke ons werk voortzetten en zelf de fondswerving ter hand nemen. Het heeft even geduurd maar we zijn erin geslaagd in ons werkgebied mensen te vinden die bereid zijn en capabel om hun schouders onder het GIRL CHILD EDUCATION PROGRAM (GCEP) te zetten. Professionals die lokaal goed zijn ingevoerd en zelfstandig inmiddels de eerste fondsen hebben verworven. Daarnaast zal de huidige MOV eind 2020 worden opgevolgd door een ‘MOV Nieuwe Stijl’. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat er naast scholing diverse randvoorwaarden zo goed mogelijk vervuld moeten worden om leven en werken in het uitdagende oosten van Kenia te verbeteren. U kunt denken aan het intensiever begeleiden van de afgestudeerde meisjes naar de arbeidsmarkt, watervoorzieningen, het op peil houden van de veestapel want dat is vaak de enige bron van inkomsten, workshops om mensen te leren op een verstandige manier met geld om te gaan, maar ook het verstrekken van micro-kredieten om vrouwen te stimuleren eigen bedrijfjes op te zetten. Deze MOV Nieuwe Stijl bouwt voort op wat de Stichting tot nu toe heeft bereikt, en wil met de verbreding van de activiteiten helpen om het gebied economisch weerbaarder te maken. Deze nieuwe groep wordt gevormd door mensen die al jaren nauw bij de MOV zijn betrokken en ook meerdere malen in Kenia op bezoek zijn geweest. U kent wellicht Don Croonenberg en Greet de Bruijn al, zij zullen deze kar gaan trekken. Deze nieuwe groep zal de stichting MOV dus voorzetten en uiteraard nauw blijven samenwerken met GCEP (want die weten het beste wat er echt nodig is) en met organisaties in Nederland zoals Cordaid en Aqua4all.