HIghschoolproject 2000-2020

Meisjes naar middelbare school (High school)

Opleiding is een van de belangrijkste middelen om uit de armoede tot een menswaardiger bestaan te komen. Een standpunt dat wereldwijd wordt gedeeld. Wij hebben er voor gekozen om middelbare opleidingen te betalen voor intelligente en  gemotiveerde meisjes wier ouders daartoe niet in staat zijn. Het volgen van middelbaar onderwijs was tot dusverre voor onze doelgroep nauwelijks aan de orde, zeker niet voor meisjes.

We beschouwen een investering in de opleiding van een meisje als niet alleen een investering in een individu, maar ook in haar familie en in de ontwikkeling van de gemeenschap.

De kosten voor een complete vierjarige opleiding bedragen € 1700. De scholen worden zonder bemoeienis van tussenpersonen rechtstreeks betaald; toezicht is in handen van I-Get, onze lokale partner. Alle scholen zijn internaten, dus de kosten voor voeding en verblijf zijn bij de de opleidingskosten inbegrepen

Zeinab, geboren in Garba Tulla, slaagde als een van de vijf beste leerlingen van heel Kenia aan de middelbare school. Daarmee verdiende ze een overheidsbeurs. Om haar droom – dokter worden en gaan werken onder haar volk – waar te kunnen maken, was daarnaast echter nog zo’n € 30.000 nodig. Op ons initiatief is dat met medewerking van de Eindhovense Rotaryclub Soeterbeeck en Cordaid geregeld. Eind 2005 studeerde ze af en inmiddels is ze arts in Nairobi. Naast haar eigen 2 kinderen ondersteunt Zeinab 3 meisjes bij hun opleiding.