wat doen we?

Doel van Stichting MOV Eindhoven is om jonge meisjes uit noordoost Kenia via Highschool en vakopleiding aan het werk te krijgen. Sinds 2000 zijn er elk jaar meisjes van de Borana in Noordoost Kenia naar highschool en soms naar een beroepsopleiding gegaan. In 2020 is de focus doorgeschoven om deze meisjes meer ondersteuning te bieden in het vinden van een baan of eigen onderneming d.m.v. extra vak trainingen en of microkredieten. In Kenia zelf is met onze hulp een Trust: I-GET opgericht die ons onderwijsproject daar ter plaatse zal voortzetten.

Na projecten in onder meer Indonesië en India is de aandacht vanaf halverwege jaren ’90 verlegd naar Afrika, indertijd geëtiketteerd als The lost continent. De MOV (‘Missie Ontwikkeling Vrede’), in 1970 ontstaan binnen de Eindhovense parochie Woensel-Oost, is in 2005 omgevormd naar een stichting om de fondsen goed te kunnen beheren en aan ondersteuningsvoorwaarden te kunnen voldoen.

Met de steun van Samen Verder konden in het jaar 2000 de eerste vier Borana-meisjes naar school. Sinds dat jaar zijn tot nu toe 250 meisjes naar school gegaan; begin 2013 zaten er 106 in de schoolbanken. Over de periode 2000-2013 hebben 130 meisjes hun middelbare schooldiploma gehaald. Ongeveer een derde deel van de meisjes is getrouwd en moeder geworden. Een derde studeert verder en volgt opleidingen in management, gezondheidskunde, onderwijs, accountancy en ICT.

Ruim een derde van de afgestudeerde meisjes is aan de slag als zelfstandig ondernemer, werkt in het onderwijs en de gezondheidszorg, of is betrokken bij o.a. het Rode Kruis, non-gouvernementele instellingen en voorlichtingsorganisaties.

Ook zijn er speciale opleidingstrajecten. De MOV ondersteunde ‘hoogvliegers’ die de universiteit konden bezoeken en nu arts of ontwikkelingswerker zijn. Vanaf 2012 volgen vijf meisjes een universitaire beroepsopleiding, mogelijk gemaakt door de ASML Foundation. Begin 2013 startten met steun van de Lionsclub Son en Breugel vier meisjes met een middelbare beroepsopleiding. Meer informatie is te vinden op onze site.

MOV werkt met zijn 14 leden nauw samen met de lokale ontwikkelingsorganisatie MID-P en Cordaid Nairobi. De betrokken scholen worden drie keer per jaar rechtstreeks betaald, zonder tussenkomst van andere organisaties. Controle op besteding van de gelden en de behaalde studieresultaten wordt geborgd door een education officer van de lokale NGO in samenwerking met een vertegenwoordiger van Cordaid, ouders, de dorpsoudste en lokale onderwijsorganisaties.

De kerntaak van de ANBI-goedgekeurde MOV groep is meisjes onderwijskansen en daarmee een betere toekomst te verschaffen. Omdat de armoede in het Borana-gebied groot is, spant MOV zich ook met verwante activiteiten in. Er zijn huisjes gebouwd, kamelen en EHBO kisten voor scholen aangeschaft die voor veel gezinnen letterlijk van levensbelang zijn. Ook is een klein naaiatelier voor maandverband opgezet. Met ondersteuning van Samen Verder zijn er buitenkeukens, jikko’s (ovens), mobiele scholen, schoolmeubilair, leesbibliotheken voor buiten en een speelplaats gebouwd. Met stichting Aqua4all hebben we voor diverse scholen watervoorzieningen, opslagtanks, douches en toiletblokken gerealiseerd.